Elu-olu

Nagu eelnevatel aastatel, nii on ka tänavu festivaliala piiritletud pärimeetriga, kus kehtivad natuke teistsugused reeglid kui mujal linnas. Kui oled festivalile tulemas, siis loe alljärgnev kindlasti hoolega läbi!

VABA SISSEPÄÄS PÄRIMEETRISSE: N-L 8.00-14.00 ja PÜHAPÄEV

PÄRIMEETER AVATUD FESTIVALI KÜLASTAJATELE: 14.00-04.30

PÄRIMEETER SULETUD: 4.30-8.00

Pileti- ja passikeskuste lahtiolekuajad:

VABADUSE PÄÄSLA PILETI- JA PASSIKESKUS:
N-L 11.00-02.00
P 12.00-22.00

LOSSI PÄÄSLA PILETIMÜÜK:
N-L 11.00-01.00

KIRSIMÄE PILETIMÜÜK:
N-L 12.00-00.00
P 12.00-21.00

FESTIVALILE PÄÄSEB:

 • FESTIVALI PASSIGA
 • FESTIVALI PÄEVAPASSIGA
 • KONTSERDIPILETIGA, mis tagab korduva sissepääsu pärimeetrisse
 • ALA PÄÄSMEGA

Festivali pääsmeid müüakse Vabaduse ja Lossi pääslas, Kirsimäe piletimüügikassas ning tund enne kontserdi algust Tuletõrjehoovis ja Kultrahoovis. Juhime tähelepanu, et kontsertide üksikpileteid ei müüda kõikide kontserdipaikade väravates, mistõttu soovitavad festivali korraldajad võimalikult aegsasti pääsmed osta pääslatest, piletimüügikassadest, Piletilevi müügikohtadest või internetist.

Oluline teada:

 • Festivalipass ja päevapass tagavad festivali ajal sissepääsu kõigile välikontsertidele ning vabade kohtade olemasolul Jaani kirikus toimuvatele kontsertidele. 
 • NB! Et vältida kohapeal tekkivaid pikki ootejärjekordi, on kõikidel Pärimusmuusika Aidas toimuvatel kontsertidel kohustuslik osta lisapilet hinnaga 2€. Pileti saab
  lunastada eelmüügist piletil oleva koodi alusel, mis on märgitud vastavalt: "Kood sisekontserdile xxxxxxxxxxx" Sisestades piletil oleva koodi Piletilevi internetipoes Pärimusuusika Aida sisekontsertide juures olevasse lahtrisse "(Soodus)kood" tekib võimalus osta lisapilet.
 • Festivali ajal on võimalik lisapilet osta kõikidest passi- ja piletimüügipunktidest festivalialas ja väravates käepaela ettenäitamisel. 
 • Ilma 2€ lisapiletita festivali- ja päevapassi omanik Pärimusmuusika Aida sisekontsertidele ei pääse.
 • Kõik festivali passid ja päevapassid vahetatakse käepaela vastu festivali väravates, mis asuvad Vabaduse platsil ja Varese sillal. Pileti- ja passikeskus Vabaduse platsil on avatud 12.00-02.00.
 • Festivalile saavad tasuta kõik kuni 12-aastased lapsed (kaasa arvatud). Et vältida lapse vanuse määramisega tekkida võivaid probleeme, palume festivali alale jõudes pöörduda piletimüüjate poole, kes panevad dokumendi ettenäitamisel vajadusel lapsele käepaela. Sisekontsertidel palume arvestada võimalusega, et laps tuleb võtta sülle.
 • Alates kella 20.00 on alla 12 aastastel lastel pärimeetrisse sisse saamiseks vajalik täiskasvanud saatja seltskond.
 • Noortepass on mõeldud õppivale noorele vanuses 13.-26. (k.a) eluaastat. Noortepass vahetatakse käepaela vastu isikut- ja õppimist tõendava dokumendi alusel.
 • Soodushinnaga päevapass vahetatakse käepaela vastu soodustust tõendava dokumendi alusel.
 • Tasuta sissepääs on tagatud festivalile saabunud pimeda või ratastooli nõudva raske puudega külalise saatjale.
 • Festivali passe, päevapasse ja noorte passe müüakse piiratud kogustes.

Päevapasside hinnad festivali ajal:

N – 35 €/28 €*
R – 45 €/36 €*
L – 50 €/40 €*
P – 30 €/24 €*
*Hind Telia kliendile

KONTSERDI ÜKSIKPILET annab õiguse siseneda piletil märgitud kontserdile ühe korra ehk pilet kaotab kontserdipaigast väljumisel kehtivuse. Samas tagab pilet korduva sissepääsu festivali alale kontserdi toimumise päeval. Pärimeetrist lahkudes registreeri pilet väravas.

ALA PÄÄSE (5 €) kehtib ühekordsel sisenemisel pärimeetrisse, uuesti sisenemiseks tuleb osta uus ala pääse. Alla 12-aastastelt (kaasa arvatud) ja pensionäridelt vastava tunnistuse olemasolul alale sissesaamise eest raha ei küsita. Alapääsme müük lõppeb kell 01.00. Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi vastavalt olukorrale.

 

FESTIVALI ALA REEGLID

 

PÄRIMEETRI KODUKORD

FESTIVALI ALALE EI PÄÄSE KLAASTAARA, RELVADE, PÜROTEHNILISTE VAHENDITE, MÜRKAINETE JA MUUDE OHTLIKE ESEMETE NING AINETEGA

FESTIVALI ALALE EI LUBATA KAASA TUUA OMA ALKOHOLI NING TOITU. TURVATEENISTUSEL ON ÕIGUS TEHA KAALUTUD JUHTUDEL ERANDEID ERITOITUDE(VÄIKELAPSE TOIT, MEDITSIINILINE TOIT JNE. NING VÄGA VÄIKESTE TOIDUKOGUSTE PUHUL (POOLIK JÄÄTIS, PUUVILI VMS))

FESTIVALI ALAL ON KEELATUD OMADA, TARVITADA VÕI MÜÜA NARKOOTILISI VÕI PSÜHHOTROOPSEID AINEID

FESTIVALI ALALE EI OLE LUBATUD KAASA VÕTTA LEMMIKLOOMI

ALATES 20:00 FESTIVALI TOIMUMISPÄEVADEL EI SAA ALLA 12 AASTASED LAPSED FESTIVALI ALALE ILMA SAATJATA SISSE

FESTIVALI ALALE EI SAA SISSE JALGRATTAGA, TÕUKERATTAGA, RULLUISKUDEGA, JNE. LIIKURVAHENDID ON VÕIMALIK JÄTTA VABADUSE PÄÄSLA JUURES ASUVASSE JALGRATTA PARKLASSE.

FESTIVALI ALAL ON KEELATUD KASUTADA PILLIVÕIMENDIT VÕI MÄNGIDA KOHAS, KUS PILLIMEES VÕI KOGUNENUD PUBLIK TAKISTAB SÕIDUVAHENDITE LIIKUMIST

KORRALDAJATEL JA TURVAMEESKONNAL ON ÕIGUS KEELATA SISSEPÄÄSU FESTIVALI ALALE KÜLASTAJATELE, KES EI TÄIDA FESTIVALI REEGLEID, ON AGRESSIIVSED VÕI ILMSETE JOOBETUNNUSTEGA

FESTIVALILT KÕRVALDATUD ISIKU PILET KAOTAB KEHTIVUSE JA ISIK KAOTAB ÕIGUSE FESTIVALI ALALE SISENEMISEKS. ISIKUL EI OLE ÕIGUST NÕUDA KORRALDAJALT PILETI HÜVITAMIST

KÜLASTAJA ON KOHUSTATUD JÄRGIMA ÜLDTUNNUSTATUD KÕLBLUSNORME JA HOIDMA PUHTUST NING ASETAMA PRÜGI SELLEKS ETTE NÄHTUD PRÜGIKONTEINERITESSE

FESTIVALI ALALE EI OLE LUBATUD KAASA VÕTTA HELI- JA/VÕI QUADROKOPTEREID VMS TEHNILISI SEADMEID, MILLE KASUTAMINE SEGAB KONTSERTE NING KÜLASTAJAID. ERANDID ON LUBATUD VAID FESTIVALI KORRALDAJA KIRJALIKU LOAGA

FESTIVALI ALAKS MÄÄRATUD ÕHURUUMIS KUNI 500 JALGA MAAPINNAST ON KEELATUD LENNATA HELI- JA/VÕI QUADROKOPTERITEGA VMS. KORRALDAJA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE VASTAVALT EESTI VABARIIGI SEADUSTELE HÄIRIDA KOPTERI TÖÖD. ERANDID ON LUBATUD VAID FESTIVALI KORRALDAJA KIRJALIKU LOAGA

ISIKUTE KONTSERDI TERRITOORIUMILE PÄÄSEMISE OTSUSTAB KORRALDAJA ÜHEPOOLSELT. KORRALDAJA ESINDAJAKS SELLES KÜSIMUSES ON FESTIVALI LEPINGULINE TURVAFIRMA AS G4S EESTI

TURVATEENISTUSEL ON KOOSKÕLAS EESTI VABARIIGI SEADUSTEGA LUBATUD KONTROLLIDA FESTIVALI ALASSE SISENEVAID JA VÄLJUVAID INIMESI NING NENDE KOTTE, LAPSEVANKREID JNE

KORRALDAJATEL JA TURVAMEESKONNAL ON ÕIGUS SAATA FESTIVALI ALALT VÄLJA KÜLASTAJAD, KES EI TÄIDA FESTIVALI REEGLEID:

RIKUVAD AVALIKKU KORDA (KEHAVIGASTUSTE TEKITAMINE, VARGUS, NARKOOTILISTE VÕI PSÜHHOTROOPSETE AINETE OMAMINE VÕI NENDEGA KAUPLEMINE JMT) VÕI KELLE TEGEVUS HÄIRIB TEISI KÜLASTAJAID

VANDAALITSEVAD VÕI OMAVAD ESEMEID, MILLEGA FESTIVALI ALALE SISENEMINE ON KORRALDAJATE POOLT KEELATUD

 

SOOVITUSED

ÄRGE JÄTKE OMA ISIKLIKKE ASJU JÄRELVALVETA
VIGASTUSTE TEKKIMISEL TEAVITAGE SELLEST TURVATEENISTUSE TÖÖTAJAT VÕI PÖÖRDUGE ESMAABIPUNKTI (PÄRIMUSMUUSIKA AIT)
KORRALDAJA EI VASTUTA KÜLASTAJA VÕIMALIKE VIGASTUSTE EEST, MIS ON TEKKINUD FESTIVALI REEGLITE MITTE JÄRGIMISEST VÕI MUUL VIISIL HOOLETUST KÄITUMISEST.

KORRALDAJA EI VASTUTA ISIKLIKE ASJADE KADUMISE VÕI KAHJUSTUMISE EEST FESTIVALI ALAS

 

FESTIVALI PAIKADE KODUKORD

KONTSERDIPILET KAOTAB KEHTIVUSE KONTSERDIPAIGAST VÄLJUMISEL

PÄRAST KONTSERDI LÕPPU LAHKU KONTSERDIALALT

SISEKONTSERTIDE KOHTADE ARV ON PIIRATUD JA HILINEJAID SAALI EI LUBATA

KONTSERTPAIKADESSE EI PÄÄSE KAASA TOODUD ALKOHOLI, KLAASTAARA, RELVADE, PÜROTEHNILISTE VAHENDITE JA MUUDE OHTLIKE ESEMETE NING AINETEGA

KONTSERDIPAIKADES ON LUBATUD SUITSETADA AINULT SELLEKS ETTENÄHTUD KOHAS

ÄRA RONI LOSSIMÄGEDE MÜÜRIDEL NING NÕLVADEL

FESTIVALILE JA FESTIVALIGA SEOTUD PAIKADESSE EI OLE LUBATUD LEMMIKLOOMI KAASA VÕTTA

KORRALDAJATEL JA TURVAMEESKONNAL ON ÕIGUS KEELATA SISSEPÄÄSU FESTIVALI ALALE KÜLASTAJATELE, KES EI TÄIDA FESTIVALI REEGLEID

KORRALDAJATEL JA TURVAMEESKONNAL ON ÕIGUS SAATA FESTIVALI ALALT VÄLJA KÜLASTAJAD ,KES EI TÄIDA FESTIVALI REEGLEID